Arrangør

NM I fluebinding blir gjennomført i samarbeid med Camp Villmark

Ansvarlig for arrangement

  • Leder: Henning Moen
  • Nestleder: Håvard Eide
  • Medlem: Kai Wanderås

Jury

  • Hoveddommer: Jon Strand
  • Meddommer: Pål Krogvold
  • Sistedommer: Ansvarlig i aktuell klasse

Klasseinndeling og ansvarlig

  • Tørrflue ørret: Svein Rødbergshagen
  • Hårvinge laks: Svein Rødbergshagen
  • Saltvann: Eivind Berulfsen
  • Hurtigbinding: Svein Rødbergshagen