Arrangør

NM I fluebinding blir gjennomført i samarbeid med Camp Villmark

Ansvarlig for arrangement

  • Leder: Henning Moen
  • Nestleder: Håvard Eide
  • Medlem: Kai Wanderås

Jury

  • Hoveddommer: Svein Røbergshagen
  • Sistedommer: Ansvarlig i aktuell klasse

Klasseinndeling og ansvarlig

  • Tørrflue ørret: Anders Wennevold
  • Hårvinge laks: Tommy Aarkvisla
  • Saltvann: Rasmus Ovesen
  • Hurtigbinding: Annonserest senere