Finale

Sted: Camp Villmark, Lillestrøm
Dato: 07.04.2018

 • Tidsskjema for avvikling vil bli tilsendt finaledeltakeren.
 • 3 deltakere i hver klasse
 • Deltakeren får en konvolutt ved bindeplassen, og ved gitt signal, gitt av hoveddommer, kan konvolutt åpnes og deltaker får bilde og materialbeskrivelse av finalefluen
 • Materiell for å binde finalefluen vil ligge på et eget bord
 • Deltakeren må plukke materiell ut ifra materialbeskrivelse og bilde gitt i konvolutt.
  • Materialbordet vil også inneholde materialer som ikke er aktuelle for finalefluen
 • Det står deltakeren fritt å benytte tiden en er tildelt
 • Når hoveddommer gir sluttsignal, skal fluebindingen opphøre umiddelbart. Hvis ikke gis det 2 poeng i trekk per 1.min påbegynt tid, minimum 1 poeng for det første påbegynte 1/2 minuttet, maks 6 poeng
 • Fluene dømmes av dommerene

Finaledeltakere & kvalifiseringsfluer

Finalene vil bli avholdt med de følgende deltakerene.

Ørret

Tore Viggo Lillesolberg
Roy Ole Jakobsen
Viggo Larsson

Laks

Bjørn Hyldbakk

Tommy Simonsen
Jan Egil Strandum

Saltvann

Henrik Botnevik

Robin Gustavsen

Viggo Larsson

Tid for finalefluen:

 • Ørret: 12min
 • Laks: 15min
 • Saltvann: 12min

Premiering:

En av kategorivinnerene vil i tillegg motta en hovedpremie med verdi på 5000,- gitt av Camp Villmark