Finale

Sted: Camp Villmark, Lillestrøm
Dato: 27.04.2019

 • Tidsskjema for avvikling vil bli tilsendt finaledeltakeren.
 • 3 deltakere i hver klasse
 • Deltakeren får en konvolutt ved bindeplassen, og ved gitt signal, gitt av hoveddommer, kan konvolutt åpnes og deltaker får bilde og materialbeskrivelse av finalefluen
 • Materiell for å binde finalefluen vil ligge på et eget bord
 • Deltakeren må plukke materiell ut ifra materialbeskrivelse og bilde gitt i konvolutt.
  • Materialbordet vil også inneholde materialer som ikke er aktuelle for finalefluen
 • Tiden starter når deltakerene har valgt material for fluen
 • Når hoveddommer gir sluttsignal, skal fluebindingen opphøre umiddelbart. Hvis ikke gis det 2 poeng i trekk per 1.min påbegynt tid, minimum 1 poeng for det første påbegynte 1/2 minuttet, maks 6 poeng
 • Fluene dømmes av dommerene

Finaledeltakere & kvalifiseringsfluer

Finalene vil bli avholdt med de følgende deltakerene.

Tørrflue ørret

Informasjon kommer

Laks

Informasjon kommer

Saltvann

Informasjon kommer

Tid for finalefluen:

 • Ørret: 12min
 • Laks: 15min
 • Saltvann: 12min

Premiering:

For hver klasse er premien et gavekort hos stonefly.no:

 1. Plass: 2000kr
 2. Plass: 1000kr
 3. Plass: 500kr

I tillegg vil det bli gitt 1 hovedpremie på 5000kr for en av klassene.