FlueNM 2019

Kvalifisering

 • Det konkurreres i følgende klasser:
  • Tørrflue ørret
   I denne klassen inkluderes tørr, ny og gammel stilart, atraktor og imitasjons fluer.
   Det er opptil deltakeren å velge stil og type så lenge fluen er ment å brukes til fiske etter innlandsørret i Norge.
  • Hårvinge Laks
   I denne klassen skal det i år bindes hårvinge flue på krok eller tube.
   Det er opptil deltakeren å velge stil og type.
  • Saltvann
   I denne klassen er det fritt spillerom til å binde en flue til bruk etter skandinaviske arter som lever i saltvann (feks. sjøørret, havabbor)
 • Det bindes 1 mønster i hver klasse, og deltakeren binder 3 identiske fluer i den enkelte klassen det ønskes å konkurere i
 • Fluene sendes inn til:
  • Fristen er nå utgått for innsending til NM fluebinding 2019
  • Poststemplet senest 15.03.2019
 • Innsendingen må inneholde: Navn, addresse, epost og telefon
 • Fluene må pakkes forsvarlig (bruk gjerne eske for å unngå skade på flue), og merkes med hvilken klasse den skal delta i
 • Håvard Eide vil først anonymisere fluene, før de blir tatt bilde av i flere forskjellige vinkler. Deretter vil bildene bli sendt til dommerne og jurymedlemmene for bedømming (dette fordi det er stor geografisk spredning på jurymedlemmene)
 • Alle kvalifiseringsfluer vil bli publisert anonymt på fluenm.no
 • De 3 beste fluene i hver klasse går videre til finale
 • Finalistene får beskjed senest 14 dager før finalen, som avholdes på Camp Villmark lørdag 27.04.2019
 • Kvalifiseringsfluene tilfaller arrangør, og vil bli auksjonert bort umiddelbart etter finalen.

Kvalifiseringsfluer for NM 2019.

Dømmingen ble gjort på bakgrunn av 1 enkelt bilde + bilde av alle tre fluene sammen. Dommerene hadde tilgang til bilder med en høyere kvalitet en det som er vist her (som er optimalisert for web).

Ørret

Aina Tømmerdal
Wibecke Kamp
Runar Nickolaisen
Thor Einar Linholt
Kim Sandli
Rune Leira Fremmerlid
Kim Erik Larsen
Ole Andreas Fuglesang
Tore Viggo Lillesolberg
Henrik Botnevik
Roy Ole Jakobsen
Tom-Henrik Hassselberg
Jan Egil Strandum

Laks

Halvor Aas
Jan Egil Strandum
Roar Halvorsen
Kim Erik Larsen
Ole Andreas Fuglesang
Henrik Botnevik
Steffen Granbo
Bjørn Hyldbakk
Tom-Henrik Hasselberg
Kjetil Fredheim
Tommy Simonsen

Anders Nilssen

Salt

Runar Nickolaisen
Robin Gustavsen
Thor Einar Linholt
Henrik Botnevik
Jan Egil Strandum
Kim Erik Larsen
Ole Andreas Fuglesang
Bjørn Aarland
Tom-Henrik Hasselberg
Håvard Hagstrøm

Sted: Camp Villmark, Lillestrøm
Dato: 27.04.2019

 • Tidsskjema for avvikling vil bli tilsendt finaledeltakeren.
 • 3 deltakere i hver klasse
 • Deltakeren får en konvolutt ved bindeplassen, og ved gitt signal, gitt av hoveddommer, kan konvolutt åpnes og deltaker får bilde og materialbeskrivelse av finalefluen
 • Materiell for å binde finalefluen vil ligge på et eget bord
 • Deltakeren må plukke materiell ut ifra materialbeskrivelse og bilde gitt i konvolutt.
  • Materialbordet vil også inneholde materialer som ikke er aktuelle for finalefluen
 • Tiden starter når deltakerene har valgt material for fluen
 • Når hoveddommer gir sluttsignal, skal fluebindingen opphøre umiddelbart. Hvis ikke gis det 2 poeng i trekk per 1.min påbegynt tid, minimum 1 poeng for det første påbegynte 1/2 minuttet, maks 6 poeng
 • Fluene dømmes av dommerene

Finale resultat NM 2019

Tørrflue Ørret

 1. Runar Nikolaisen: 97/120 poeng

   

 2. Tore Viggo Lillesolberg: 95/120 poeng

   

 3. Henrik Botnevik: 84/120 poeng

   

Laks

 1. Bjørn Hyldbakk: 98/120 poeng

   

 2. Tommy Simonsen: 92/120 poeng

   

 3. Kim Erik Larsen: 87/120 poeng

   

Saltvann

 1. Henrik Botnevik: 98/120 poeng

   

 2. Ole Andreas Fuglesang: 80/120 poeng (dømt foran etter lik poengsum)

   

 3. Bjørn Aarland: 80/120 poeng

   

Hurtigbinding

Vinner: Kim Erik Larsen

Finaledeltakere & kvalifiseringsfluer

Finalene vil bli avholdt med de følgende deltakerene (poengsum av 120 oppnålige i kvalifiseringen i parantes)

Tørrflue ørret

 • Tore Viggo Lillesolberg (106)
 • Runar Nikolaisen (98)
 • Henrik Botnevik (97)

Laks

 •  Kjetil Fredheim (107)
 • Tommy Simonsen (99)
 • Kim Erik Larsen (99)

Saltvann

 • Henrik Botnevik (106)
 • Ole Andreas Fuglesang (101)
 • Bjørn Aarland (91)

Tid for finalefluen:

 • Ørret: 12min
 • Laks: 15min
 • Saltvann: 12min

Premiering:

For hver klasse er premien et gavekort hos stonefly.no:

 1. Plass: 2000kr
 2. Plass: 1000kr
 3. Plass: 500kr

I tillegg vil det bli gitt 1 hovedpremie på 5000kr for en av klassene.

Deltakerliste

Alle deltakere i kvalifisering til NM fluebinding 2019, total poengsum oppnådd (av 120 mulige)

Laks

Halvor Aas 93
Jan Egil Strandum
98
Roar Halvorsen 85
Kim Erik Larsen 99
Ole Andreas Fuglesang
96
Henrik Botnevik 98
Steffen Granbo 92
Bjørn Hyldbakk 98
Tom-Henrik Hasselberg
90
Kjetil Fredheim 107
Tommy Simonsen
99
Anders Nilssen 97

Ørret

Aina Tømmerdal 44
Wibecke Kamp 49
Runar Nikolaisen
98
Thor Einar Linholt
75
Kim Sandli 69
Rune Leira Fremmerlid
94
Kim Erik Larsen 94
Ole Andreas Fuglesang
89
Tore Viggo Lillesolberg
106
Henrik Botnevik 97
Roy Ole Jakobsen (kunne ikke møte i finale)
107
Tom-Henrik Hassselberg
76
Jan Egil Strandum
54

Saltvann

Runar Nikolaisen
90
Robin Gustavsen
84
Thor Einar Linholt
78
Henrik Botnevik 106
Jan Egil Strandum
75
Kim Erik Larsen 85
Ole Andreas Fuglesang
101
Bjørn Aarland 91
Tom-Henrik Hasselberg
81
Håvard Hagstrøm
88

 

Fluer for kvalifiserte til finalen

Ørret: Tore Viggo Lillesolberg
Ørret: Runar Nickolaisen
Ørret: Henrik Botnevik
Laks: Kjetil Fredheim
Laks: Tommy Simonsen
Laks: Kim Erik Larsen
Salt: Henrik Botnevik
Salt: Ole Andreas Fuglesang
Salt: Bjørn Aarland

Hurtigbinding

Kvalifiseringen bestod av 3 stk godkjente superpupper på raskest mulig tid. 3 første til finalen:

 • Ole Andreas Fuglesang – 4.22
 • Kim Erik  Larsen – 4.41
 • Runar Nikolaisen – 4.43
 • Tommy Simonsen – 8.59
 • Jan Egil Strandum – 10.10