Kvalifisering

  • Det konkurreres i følgende klasser:
   • Tørrflue ørret
    Velg mellom følgende mønster:
    • Aurivilli
    • Vulgata
    • Goddards Caddis
    • Royal Coachman
    • Bibio
   • Laks Hårvinge – Krok
    I denne klassen skal det i år bindes hårvinge flue på dobbel-krok
    Velg mellom følgende mønster:
    • Blue Charm
    • Green Highlander
    • Alleys Shrimp
    • Rotenon
    • Phatakorva
   • Saltvann
    Velg mellom følgende mønster:
    • Pattegrisen
    • Magnus
    • Vaskebjørn
    • Jiggy
    • Kutling
  • Deltaker velger 1 mønster i hver klassen, og binder 3 identiske fluer i den enkelte klassen det ønskes å konkurrere i. Deltaker kan stille i så mange klasser som ønskelig
  • Mønster for kvalifisering og finale er definert ved navn (se over), men det er opp til deltaker å velge materialliste for fluen ved innsending til kvalifisering
  • Bilder av flue må ikkje publiserest på sosiale medier eller blogger før kvalifiseringen er over
  • Fluene sendes inn til:
   • Kvalifisering er nå over
   • Poststemplet senest 20.02.2020
  • Innsendingen må inneholde: Navn, addresse, epost og telefon
  • Fluene må pakkes forsvarlig (bruk gjerne eske for å unngå skade på flue), og merkes med hvilken klasse den skal delta i
  • Håvard Eide vil først anonymisere fluene, før de blir tatt bilde av i flere forskjellige vinkler. Deretter vil bildene bli sendt til dommerne og jurymedlemmene for bedømming (dette fordi det er stor geografisk spredning på jurymedlemmene)
  • Alle kvalifiseringsfluer vil bli publisert anonymt på fluenm.no
  • De 3 beste fluene i hver klasse går videre til finale
  • Finalistene får beskjed senest 14 dager før finalen, som avholdes på Camp Villmark lørdag 28.03.2020
  • Finaledeltagerne får gratis inngang og parkering til Camp Villmark
  • Kvalifiseringsfluene tilfaller arrangør