Kvalifisering

 • Det konkurreres i følgende klasser:
  • Tørrflue ørret
   I denne klassen inkluderes tørr, ny og gammel stilart, atraktor og imitasjons fluer.
   Det er opptil deltakeren å velge stil og type så lenge fluen er ment å brukes til fiske etter innlandsørret i Norge.
  • Hårvinge Laks
   I denne klassen skal det i år bindes hårvinge flue på krok eller tube.
   Det er opptil deltakeren å velge stil og type.
  • Saltvann
   I denne klassen er det fritt spillerom til å binde en flue til bruk etter skandinaviske arter som lever i saltvann (feks. sjøørret, havabbor)
 • Det bindes 1 mønster i hver klasse, og deltakeren binder 3 identiske fluer i den enkelte klassen det ønskes å konkurere i
 • Fluene sendes inn til:
  • Fristen er nå utgått for innsending til NM fluebinding 2019
  • Poststemplet senest 15.03.2019
 • Innsendingen må inneholde: Navn, addresse, epost og telefon
 • Fluene må pakkes forsvarlig (bruk gjerne eske for å unngå skade på flue), og merkes med hvilken klasse den skal delta i
 • Håvard Eide vil først anonymisere fluene, før de blir tatt bilde av i flere forskjellige vinkler. Deretter vil bildene bli sendt til dommerne og jurymedlemmene for bedømming (dette fordi det er stor geografisk spredning på jurymedlemmene)
 • Alle kvalifiseringsfluer vil bli publisert anonymt på fluenm.no
 • De 3 beste fluene i hver klasse går videre til finale
 • Finalistene får beskjed senest 14 dager før finalen, som avholdes på Camp Villmark lørdag 27.04.2019
 • Kvalifiseringsfluene tilfaller arrangør, og vil bli auksjonert bort umiddelbart etter finalen.