Regler

Norgesmesterskapet (NM) er et tilbud til fluebindere som ønsker å være med å konkurrere på landsbasis

 • Det er ikke påmeldingsavgift for å delta
 • Deltakeren må være Norsk statsborger
 • Begge kjønn kan delta, og det er ingen begrensning på alder
 • Det er tillatt å delta i alle klasser
 • Det er kun tillatt å delta med et fluemønster i hver av klassene
 • Finalistene får beskjed 14 dager før finalen
 • Hvis deltaker i finalen melder fravær, så tilfaller plassen neste på resultatlisten
 • Deltakeren er selv ansvarlig for å komme til finalen
 • Deltakere i finalen benytter eget verktøy (bindestikke, trådholder, saks etc.)
 • Det er ikke tillatt med hjelpemidler utover eget verktøy (internett, tlf eller annet)
 • Arrangøren forbeholder seg retten til å bruke innsendte bidrag vederlagsfritt, både mht media og reklame.
 • Det vil bli avholdt direktesendinger på sosiale medier under finalen: Facebook, Instagram o.l
 • Et jury medlem vil være tilstede under finalen hvis det skulle være spørsmål el uklarheter.
 • Under finalen er deltakeren selv ansvarlig for å holde seg innen maks tid
 • Maks oppnåelig poengsum i finale er 40 per flue (se dømming under)
 • Om kandidaten ikke er ferdig ved tidsfristens utløp, trekkes det 2 poeng pr minutt over tiden, min 1 – ett poeng for det første påbegynte 1/2 minuttet, maks 6 – poeng (maks 3 minutter overtid godkjennes)
 • Ufullstendige fluer, fluer som ikke følger tildelt mønster og fluer som ikke gjøres ferdige innen 3 minutter overtid, diskvalifiseres
 • Tid for finalefluen:
  • Ørret: 12min
  • Hårvinge Laks: 15min
  • Saltvann: 12min
 • Finalefluen tilfaller deltaker

Dømming

 • Hoveddommer: Svein Røbergshagen
 • 3 kategoridommere
  • Tørrflue ørret: Anders Wennevold
  • Hårvinge laks: Tommy Aarkvisla
  • Saltvann: Rasmus Ovesen
  • Hurtigbinding: Annonserest senere

Kategoridommer skal se på kandidatens evne til å sette sammen en flue etter et fast tildelt mønster.
Det skal vektlegges kandidatens forståelse av materialenes kvalitet, farge, størrelse, tekstur, lengde ihht mønster og krokstørrelse.

Det skal dømmes etter følgende kriterier:

 • Proporsjon/symmetri: 10 poeng
 • Material valg etter tildelt mønster: 10 poeng
 • Material anvendelse/forståelse: 10 poeng
 • Avslutning/hode: 10 poeng

Poeng tildeling: Ved tildeling av poeng skal dommerens skjønn legges til grunn.

Hver av kriteriene har en maks poengsum på 10, sammenlagt 40 pr. flue, pr. deltaker. Ved poenglikhet vil det bli avholdt en ny runde mellom de som har oppnådd samme poengsum. Tiden tilgjengelig vil da være halvparten av finaletiden.
Dommeren skal etter beste evne tildele poeng etter hvordan kandidaten har løst oppgaven, sett i forhold til de tildelte materialene og tiden som er tilgjengelig.

Grunnlag for trekk kan inkludere følgende:

 • For kort/lang tip/tag
 • For kort/lang hale
 • For kort/lang butt
 • Ujevn kropp
 • For tykk/tynn kropp
 • Ujevn avstand på ribbing
 • Løs ribbing
 • For kort/langt hackle/kroppshackle
 • For kort/lang vinge
 • Hodet er for tett på krok-øyet/for langt fra øyet.
 • Feil valg av materiale
 • Feil valg av krok
 • Feil tidsbruk (se over)

Lakkering: Sett i lys av lakkens natur, tørketid og at enkelte fluer trenger flere lag lakk, skal det legges vekt på at fluen faktisk er lakkert og at det IKKE har kommet lakk på øvrige materialer (normalt vinge og hackle). At det endelige hodet ikke er speilblankt og at trådsurringer synes igjennom lakken, er ikke grunnlag for trekk.

En tanke om “Regler

Kommentarer er stengt.